VIDEOAKT International Videoart Biennal. Tercera edición 2013 © Videoakt

VIDEOAKT International Videoart Biennal. Third edition 2013 © Videoakt
Realization: Héctor Díez - hectorbcn.com/ to Videoakt